Site news

 
 
Imaginea Administrator Platforma ED
Conferința de închidere a proiectului „Formarea profesională - cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii"
de către Administrator Platforma ED- joi, 19 noiembrie 2015, 14:31
 

Conferința de închidere a proiectului  „Formarea profesională - cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”

 

 

Vineri, 20 noiembrie 2015, începând cu ora 10:00, Universitatea POLITEHNICA din București, împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Centrul de Dezvoltare Socială T&Co Iași, organizează conferința de închidere a proiectului „Formarea profesională - cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

Obiectivul principal al proiectului a vizat îmbunătățirea accesului unui număr de peste 600 de femei pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe de formare profesională, de calificare sau instruire, care vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă, precum și responsabilizarea societății, avându-se în vedere promovarea principiului egalității de gen și șanse, în principal prin campanii specifice, adresate unui număr de 108 de persoane din cadrul autorităților publice centrale și locale.

 

 

Proiectul a avut următoarele rezultate:

 

 

·    414 de femei participante la unul din cele 9 programe de calificare de nivel 2 și 3 implementate, autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări:

- în regiunea București - Ilfov: comerciant - vânzător mărfuri alimentare, operator în industria  zaharului  și  produselor  zaharoase,  operator  în  industria  de  medicamente  și produse cosmetice și operator introducere validare și prelucrare date;

- în regiunea Vest: instructor sportiv, agent de turism-ghid și ceramist;

- în regiunea Nord-Est: educator specializat și asistent relații publice și comunicare.

 

·    134 de femei participante la programe în domeniul competențelor antreprenoriale, în vederea inițierii unei activități independente;
·    50 femei participante la programul de formare în vederea dezvoltării competențelor de utilizare a tehnicilor de informare și comunicare şi obținerii Permisului european de conducere a calculatorului (ECDL);

 

 

·    45 de participante la programe specifice de formare în sprijinul dezvoltării în carieră și accesului egal la ocupare;

 

 

·    o  campanie  de  conștientizare  cu  privire  la  egalitatea  de  șanse  și  de  gen  în administrația publică centrală și locală (grup țintă - 108 de persoane, manageri și personal al autorităţilor publice centrale şi locale);

 

 

·    2 ghiduri, unul cu privire la problematica egalității de gen în administrația publică, iar altul cu privire la bune practici si modele de succes.

 

 

 

 

Conferința  de  închidere  a  proiectului va  avea  loc  în  sala  3.1.,  corp A,  etaj, 3, clădirea Bibliotecii Centrale din Splaiul Independenței nr. 313.

 

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Formarea profesională - cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”, puteţi contacta echipa proiectului la:

 

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
Str. Gh. Polizu nr.1-7, Sector 1, Bucureşti
Tel: 021 402 39 84
Fax: 021 402 38 15
e-mail: accesegal@upb.ro
www.accesegal.upb.ro