Curssuri de calificare - Regiunea de Vest

În general, ghizii de turism sunt percepuţi ca fiind într-o vacanţă perpetuă, însă, în realitate munca lor înseamnă mult mai mult decât atât. Agentul de turim sau Ghidul este cel care se asigură că turiştii au experienţa aşteptată şi în cazul unora, experiența mult visată. Cursul se bazează atât pe bibliografia pusă la dispoziţie de formatoare şi ministerul de resort, pe legislaţia reglementată, însă cel mai mult se va baza pe activităţi practice - atât în sala de curs, cât şi pe teren. Acest lucru va asigura calitatea pregătirii participantelor în cadrul unui curs care include o dimensiune teoretică şi practică, deopotrivă. Avantajul major al acestui curs este dat de faptul că într-o perioadă scurtă de timp, cursantele vor putea beneficia de o experienţă de mai bine de 8 ani a coordonatoarelor cursului, care şi-au desfăşurat activitatea de ghid atât în ţară, cât și în străinătate şi sunt active pe piaţa muncii atât ca şi cadre didactice universitare, cât şi ca ghizi de turism.

Competenţe dobândite prin participarea la cursul de formare:

 • însuşirea importanţei sectorului turistic la nivel macroeconomic;
 • cunoaşterea şi însuşirea sectoarelor de activitate turistică;
 • cunoaşterea şi însuşirea tipurilor şi formelor de turism;
 • cunoaşterea impactului turismului asupra mediului natural şi antropic;
 • cunoaşterea structurilor de primire, structurilor de agrement şi sistemelor de servicii turistice, nivelul de clasificare al acestora şi standardele aferente;
 • cunoaşterea structurilor auxiliare şi modalităţile de acces la acestea;
 • însuşirea tipologiilor diverse a angajaţilor în sectorul turistic şi în cele conexe; cunoaşterea tipologiei ghizilor şi a bazei legale de desfăşurare a activităţii;
 • cunoaşterea detaliată a documentelor cu care operează ghidul de turism/agentul de turism;
 • cunoaşterea tehnicilor de ghidaj şi leadership;
 • cunoaşterea procedurilor ce trebuie aplicate în situaţii obişnuite şi a celor de forţă majoră;
 • însuşirea structurii şi a conţinutului programelor turistice - caracter general;
 • însuşirea responsabilităților ghidului în cadrul evenimentelor conexe
 • cunoașterea modalităţilor de evaluare a uni grup în vederea desfăşurării optime a programului turistic;
 • însuşirea etapelor de organizare a excursiilor; cunoaşterea specificităţilor locale delicate in vedere evitării situaţilor critice;
 • însușirea unor tehnici minime de oratorie şi retorică;
 • însușirea unor tehnici minime de negociere şi vânzare; asigurarea unor cunoştinţe generale şi specifice privind Turismul şi calificarea în domeniul Agent de Turism- Ghid;
 • elaborarea schiţei activităţilor turistice;
 • elaborarea conţinutului informaţional privind obiectivele turistice din schiţă şi a altor informaţii de interes turistic;
 • coordonarea activităţii turistice pentru un grup specific, conform nevoilor acestora, şi asigurarea unui climat favorabil în funcţie de caracterul grupului şi aceste nevoi;
 • cunoaşterea procedurilor administrative privind activitatea realizată şi bugetul alocat, precum şi a formalităţilor birocratice legate de ea (activităţi de „booking", de asigurarea a formalităţilor la trecerea frontierei, etc).

 

În contextul globalizării lumii artelor şi a schimbului rapid de informaţie, devine din ce în ce mai necesară o coagulare serioasă a ceea ce înseamnă ceramica. Formarea în domeniul Ceramist susţine dezvoltarea proiectelor artistice în funcţie de cerinţele pieţei actuale şi a forţei de muncă cu scopul dezvoltării capacităţii de a practica, a cerceta şi a experimenta potenţialul creator al materialului ceramic, valorificând cele mai diverse materiale şi tehnici în scopul însușirii designului formei utilitare și decorative. Cursul are ca scop dezvoltarea unor competenţe de natură practică, aplicativă. Se urmărește construirea unui demers de lucru cu o traiectorie amplă, bazată pe explorarea mijloacelor plastice, pornind de la faza conceptuală, de proiect, și până la obiectul finit. Folosirea materialelor ceramice este o altă sursă de cercetare și experiment, atât prin explorarea materialelor tradiționale (şamotă, gresie, lut, faianţă, porţelan), cât şi prin îmbinarea acestora cu materiale alternative. În acest mod, absolventele cursului îşi asigură accesul pe piaţa contemporană a ceramicii, având calificarea necesară asigurării calităţii produselor realizate.

Competenţe dobândite prin participarea la cursul de formare:
- realizarea unei forme decorative cu valenţe utilitare;
- modelarea formei-obiect din ipsos la strung;
- executarea matriţei de ipsos; multiplicarea formei prin procedeul presării;
- multiplicarea formei prin turnare cu barbotina ceramică;
- decorarea formelor prin modelaj în relief; decorarea formelor prin culoare;
- glazurarea formelor;
- arderea obiectelor;
- iniţiere în diferite tehnici de transpunere în lut şi ipsos (pe roata olarului, strung de gips, presare, turnare, decorare etc.);
- cunoaşterea proprietăţilor materialelor ceramice;
- însuşirea procedeele de exprimare de bază în domeniul ceramică;
- exploatarea realităţii obiective şi formarea unor moduri proprii de reprezentare şi exprimare plastică.

Cursurile de formare pentru calificarea Instructor sportiv desfășurate în cadrul Universității de Vest din Timişoara vor avea loc în cadrul bazei sportive a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi vor fi coordonate de Simona Amânar-Tabără, fostă gimnastă, multiplă medaliată olimpică, mondială și europeană la gimnastică, actualmente asistent universitar în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport a UVT și arbitră de gimnastică. De asemenea, Simona Amânar-Tabără deține și titlul de Maestru emerit al sportului și ocupă funcția de vicepreședinte a Federației Române de Gimnastică. Cea de-a doua formatoare este Simona Angela Petracovschi, conferenţiar universitar la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu numeroase stagii de studiu sau formare în străinătate şi o vastă experienţă în domeniu. Astfel, cursantele vor beneficia de experienţa profesională unică a celor două coordonatoare în vederea formării ca instructor sportiv.

Competenţe dobândite prin participarea la cursul de formare:

 • însuşirea importantei sectorului de activități fizice de timp liber la nivel macroeconomic;
 • cunoaşterea şi însuşirea tipurilor de activităţi sportive de tip aerobic, fitness, etc;
 • cunoașterea și însușirea noțiunilor privind efortul fizic;
 • cunoașterea și însușirea noțiunilor privind aptitudinea psihomotrică rezistența;
 • cunoașterea și însușirea noțiunilor privind aptitudinea psihomotrică forța;
 • cunoașterea și însușirea structurii unei sedințe de aerobic;
 • cunoașterea și însușirea unor noțiuni de acompaniament muzical la clasă;
 • cunoașterea și însușirea unor noțiuni de didactică sportivă;
 • cunoașterea și însușirea unor noțiuni de comunicare cu grupul de participanți la clase;
 • cunoașterea și însușirea noțiunilor privind materialele care pot fi folosite la clasă și utilizarea lor;
 • cunoașterea și însușirea unor noțiuni privind aptitudine apsihomotrică flexibilitatea;
 • cunoașterea și însușirea unor noțiuni privind relaxarea mentală;
 • cunoașterea și însușirea unor noțiuni de etică și deontologie;
 • însuşirea responsabilităților instructorului sportiv;
 • cunoaşterea modalităţilor de evaluare somatică și fizică a uni grup;
 • însușirea unor tehnici minime de promovare a programelor de aerobic.