Cursuri de calificare - Regiunea Bucureşti-Ilfov

Operator introducere validare și prelucrare date
(4113.2.1), nivelul 2

Are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

 • introduce şi validează date pe suport electronic;
 • gestionează suporţii electronici de date;
 • asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare;
 • salvează periodic datelor introduce;
 • restaurează la nevoie datele salvate;
 • recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora;
 • păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Operator introducere validare și prelucrare date
(4113.2.1), nivelul 2

Are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

 • introduce şi validează date pe suport electronic;
 • gestionează suporţii electronici de date;
 • asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare;
 • salvează periodic datelor introduce;
 • restaurează la nevoie datele salvate;
 • recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora;
 • păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Operator în industria de medicamente și produse cosmetice
(8221.2.1), nivelul 2

 • Participă la:
 • Procesul de preparare a medicamentelor pregătind materiile prime;
 • Obținerea medicamentelor în conformitate cu rețetele de fabricație;
 • Asigură parametrii tehnologici, depozitează produsele finite în condiții de siguranță;
 • Recuperează deșeurile rezultate din proces și depozitarea corespunzătoare;
 • Prepararea produselor cosmetice pregătind materiile prime;
 • Obținerea produselor cosmetice în conformitate cu rețetele de fabricație;
 • Asigurarea parametrilor tehnologici;
 • Identificarea prosibilelor disfuncționalități în exploatarea instalației;
 • Depozitarea produselor finite în condiții de siguranță.
 • Utilizează utilaje, conduce și supraveghează instalații de măcinat, încălzire, amestecare, sfărmare, de umplere și sigilare a ambalajelor de produse farmaceutice, cosmetice, manevrează comenzi de reglare a temperaturii, debitul și cadențele operațiilor.

Comerciant - vânzător mărfuri alimentare
(cod N.C. 5220.2.1), nivelul 2

Vânzătorii din magazine și piețe vând clienților mărfuri - în comerțul cu ridicata și cu amănuntul și probează calitatea mărfurilor și modul de funcționare a operațiunii expuse spre vânzare.

Atribuțiile comerciantului:

 • Verifică documentele de contractare și însoțire a mărfii;
 • Identifică și verifică cantitativ și calitativ lotul de mărfuri;
 • Promovează mărfurile alimentare prin etichetarea informativă și ambalaj și asociază expozițiile interioare cu documentațiile practice;
 • Localizează mărfurile pe mobilier și le etalează în funcție de particularitățile grupelor de mărfuri;
 • Promovează vânzările de mărfuri prin merchandising;
 • Depozitează/păstrează mărfurile alimentare.

Operator în industria zahărului și produselor zaharoase (8276.2.1) , nivelul 2

Atribuții:

 • Asigură necesarul de materii prime, auxiliare și materiale;
 • Asigură și programează parametrii de funcționare a instalațiilor și utilajelor din fluxul de fabricație;
 • Participă la obținerea produselor zaharoase finite și la obținerea semifabricatelor produselor zaharoase (prepararea produselor de caramelaj pentru obținerea bomboanelor de diferite tipuri);
 • Fabricarea, ambalarea și depozitarea zahărului;
 • Fabricarea drajeurilor;
 • Fabricarea produselor zaharoase gelificate;
 • Fabricarea produselor din masă de fondant;
 • Participarea la fabricarea halvalei;
 • Fabricarea ciocolatei și a produselor de cofetărie.