logo proiect AccesEgal

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a demarat, la 5 mai 2014, proiectul intitulat „Formarea profesionala - cheia pentru dezvoltarea in cariera si un acces egal pe piata muncii” - POSDRU/144/6.3/S/135227, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta imbunatatirea accesului unui numar de 520 de femei pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva, prin participarea la programe de formare profesionala, de calificare sau instruire, care vizeaza dezvoltarea capitalului uman si cresterea calitatii fortei de munca, precum si responsabilizarea societatii, avandu-se in vedere promovarea principiului egalitatii de gen si sanse, in principal prin campanii specifice, adresate unui numar de 80 de persoane din cadrul autoritatilor publice centrale si locale.

Proiectul se va derula pe o perioada de 18 luni, fiind implementat in parteneriat cu: Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, Centrul de Dezvoltare Sociala.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vizitaţi www.accesegal.upb.ro.

    Omite cursuri